Thursday, 28 April 2011

Eskiden Ne güzeldi..

Çember çevrilir,
Su musluktan içilir,
A
ğaçlara tırmanılırdı.
Bebekler bezden,
Silahlar tahtadan,
Resimler kömür karas
ından yapılırdı.
K
ızlara ninelerinin, erkeklere dedelerininİsimleri konulur,
Saatli maarif okunurdu.
Kom
şuda pişen
Bize...
Bizde pi
şen komşuya düşerdi.
Geceler ayaz,
Sokaklar karanl
ık,
Y
ıldızlar parlak olurdu.
Tur
şu, salça, mantı Evde yapılır,
Karpuz kuyuda so
ğutulurdu.
Erik a
ğacının çiçegi,
Pencere cam
ımıza yaslanır,
Güz yapraklar
ı bahçemize düşerdi.
Kardan adam yap
ılır,
Evlerde soba yak
ılır,
K
ış gecelerinde masal anlatılırdı.
Merdiven çikilir,
Aidat ödenmez,
Yönetici seçilmezdi.
Evler badanal
ı,
Sokaklar lambas
ız,
Mahalleler bekçili olurdu.
Ajans radyodan dinlenir,
Çizgi roman okunur,
Defterlere kenar süsü yap
ılırdı.
Hayat,
Arkas
ı yarın gibiydi,
Kesintisizdi.
Her gün ya
şanacak bir şey vardı.
Herkes kendi dü
şünü kurar,
Kendi hayat
ını oynardı.ŞIMDİ Şimdi,
Herkes
Yo
ğun,
Yorgun
Ve
Tek ba
şina...

Can Dundar

No comments:

Post a Comment